Esteu aquí: Inici / Idees en moviment / Ja es fa la valoració de la discapacitat i la dependència a La Plataforma Centre Multiserveis de VNG
Des de fa una setmana, La Plataforma acull les oficines de valoració del CAD, i properament s'hi sumarà el SEVAD. Per tant la ciutadania que vulgui obtenir la valoració del grau de discapacitat i dependència, ja no s'haurà de desplaçar a BCN.

Fins fa poc, les persones de VNG que requerien una avaluació del seu grau de discapacitat o dependència s'havien de desplaçar a Barcelona, i amb l'obertura de les oficines del CAD -Centre d'Atenció a les persones amb Discapacitat- a Vilanova i la Geltrú, s'evitaran aquests desplaçaments a Barcelona. Això facilitarà que persones amb problemes de mobilitat tinguin un servei de proximitat, i a més, a nivell tècnic implica una millor coordinació del servei del CAD amb els Serveis Socials municipals de l'Ajuntament de VNG. A més del serve de valoració del CAD, també es localitzarà el SEVAD a La Plaforma Multiserveis. La Comissió de Valoració, integrada per l'equip consultor dels SEVAD -Servei de Valoració a la Dependència- i com a mínim una persona representant dels Serveis Territorials del Departament, es reuneix periòdicament, revisa les valoracions i emet un informe amb la proposta del grau i de dependència.

El servei de valoració de dependència el presta la Generalitat de Catalunya a través de la gestió del Consorci Sanitari de l'Anoia, que des del mes de febrer ofereix el CAD a Vilanova (primer a la Fundació Hospital Sant Antoni Abat i ara La Plataforma), per als ciutadans de l'Alt Penedès i el Garraf. L'Ajuntament s'ha fet càrrec de les obres d'adequació de l'espai, que acull un metge, una psicòloga, una treballadora social i una administrativa.

L' equip del CAD realitza la valoració i emet un dictamen tècnic facultatiu que avalua el grau de discapacitat segons les taules de valoració establertes per la normativa aplicable, i aquest informe es remet a l' ICASS -Institut Català d'Assistència i Serveis Socials- que reconeixerà el grau que correspongui i ho comunicarà directament a la persona interessada.

Les persones que puguin acreditar el grau de discapacitat podran beneficiar-se de diferents prestacions del Departament d'Acció Social i Ciutadania i de totes les accions assistencials existents per a persones amb discapacitat (certificats d'aptitud física pel treball, sol·licitud d'habitatges adaptats i les subvencions existents per la seva compra, o per l'ingrés a residències...). Un cop s'ha emès la resolució, la Generalitat envia les dades necessàries als serveis socials de l'Ajuntament o centre on es trobi la persona ingressada per així poder realitzar el Progra Individual d'atenció PIA-, amb la persona, la família i la treballadora social.

 

MÉS INFORMACIÓ