Esteu aquí: Inici / Idees en moviment / Es signa un conveni de col·laboració solidària del projecte "Odontologia x Tothom"
Aquest acord permet crear una primera xarxa assistencial local amb la contribució dels Serveis Socials de VNG, les àrees bàsiques de salut, les clíniques privades i els professionals compromesos en la millora de la salut bucodental del municipi. Principalment, per garantir l'extensió de l'assistència odontològica a les famílies en situació de vulnerabilitat social.

Aquest matí s'ha signat el conveni de col·laboració del projecte "Odontologia x Tothom", una iniciativa solidària per a contribuir a l'extensió i l'accés a l'assistència i tractaments odontològics a les famílies de la ciutat en situació de vulnerabilitat social. Fruit d'aquest acord es crea a Vilanova i la Geltrú una primera xarxa d'assistència semi gratuïta que garantirà l'assistència a tractaments bucodentals i treballarà per avançar en la conscienciació de la importància de la prevenció en salut dental.

El circuit assistencial que conformarà aquesta xarxa local possibilitarà que infants entre els 3 i els 18 anys i adults puguin accedir a tractaments preventius com proves diagnòstiques preventives, neteges bucals, etc. i d'altres tractaments de major abast. La xarxa Odontologia per Tothom garantirà la cobertura d'aquests tractaments les despeses dels quals seran assumides per les clíniques de forma solidària.

Qui col·labora ?

Es té previst que en primera instància s'hi puguin acollir les persones usuàries dels Serveis Socials Municipals. Els CAP -centres d'atenció primària- de VNG  seran el primer nivell assistencial a l'hora de fer les proves diagnòstiques i també assumiran els ctractaments que tenen cobertura des dels serveis de salut pública. Les clíniques i professionals privats aportaran la seva part completant l'assistència en aquells casos en què el tractament quedi fora d'aquesta cobertura, fent-se càrrec d'aquestes intervencions prèviament assenyalades des de les ABS del municipi.

Què hauran de fer les persones usuàries del servei ?

El servei  és semi-gratuit, i se'ls hi demana la quantitat simbólica de 3 euros per visita, com a forma de posar en valor el servei ofert.

També hauran d'adoptar el compromís, com a pacients, de seguir les pautes i tractaments prescrits així com assistir a les sessions informatives i preventives, en matèria de salut dental, que es promoguin en el marc del projecte.

L'acord ha estat signat per Neus Lloveras; la regidora de Serveis Socials, Salut i Tegar Gisela Vargas; Ramon F. Pérez en representació de la Unitat d'Odontologia i Implantologia de l'Hospital de Sant Antoni Abad i Ximena Soto, en nom del Centre Dental Vilanova SL.


MÉS INFORMACIÓ.