Esteu aquí: Inici / Idees en moviment / El gener del 2019 l'Ajuntament de VNG obre una convocatòria de subvencions per a que infants i joves amb diversitat funcional puguin realitzar activitats extraescolars amb monitoratge de suport
La convocatòria de subvencions és per a dotar de monitors/es de suport i acompanyament els infants i adolescents amb diversitat funcional per a les activitats extraescolars. Amb aquest mateix objectiu, el Ple del mes de novembre va fer un pas més, posant a l'abast de les famílies la possibilitat de sol·licitar un ajut per a que els seus fills i filles tinguin la possibilitat de realitzar activitats extraescolars durant el curs escolar.

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú fa molts anys que aposta per un model de ciutat inclusiva. A l'estiu, la convocatòria de beques per a infants i adolescents contempla una línia de suport a respecte la situació de diversitat funcional i que afavoreix que puguin desenvolupar les activitats d'estiu en igualtat de condicions que la resta.

Amb aquest mateix objectiu, el Ple del mes de novembre va fer un pas més, posant a l'abast de les famílies la possibilitat de sol·licitar un ajut per a que els seus fills i filles tinguin la possibilitat de realitzar activitats extraescolars durant el curs escolar.

Prova pilot

Es tracta d'una iniciativa única al territori català, i per tant, es proposa com a prova pilot. La voluntat del govern és anar-la ampliant cada curs escolar, de manera progressiva, a tots els centres educatius de la ciutat, en funció dels resultats. Aquest curs 2018-2019 s'implementa als tres centres educatius de primària amb major nombre d'infants amb necessitats educatives especials, les escoles Margalló, Llebetx i Escola El Cim, en col·laboració amb les seves associacions de familiars, pares i mares.

Amb la beca se subvencionarà una part del cost del monitoratge necessari per acompanyar l'infant per a una activitat extraescolar que tingui una durada com a màxim de 3 hores setmanals. No és subvencionable el cost de l'extraescolar, sinó que les subvencions es basen en el cost dels monitors/es acompanyants necessaris per a una bona inclusió durant l'activitat.

Requisits per sol·licitar la beca

Els requisits per poder sol·licitar aquesta subvenció són estar empadronat a Vilanova i la Geltrú, que l'infant/jove tingui entre 3 i 16 anys, presentar el certificat de grau de discapacitat igual o superior al 33%, i participar en una de les activitats extraescolars ofertes per aquestes tres escoles o les seves AMPA. No es tindrà en compte el nivell de renda.
La quantitat econòmica atorgada a cada sol·licitud estarà en funció del nombre de peticions i del total de recursos disponible.

Les famílies que es vulguin acollir a aquestes subvencions hauran de presentar a la sol·licitud de subvenció a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania entre el 10 i el 23 de gener de 2019.

MÉS INFORMACIÓ